top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Článek I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto podmínky (VOP) platí obecně pro všechny hotelové Hosty a Agentury, se kterými není sjednána písemná smlouva o poskytování služeb.
Zasláním závazné objednávky Hotelu vyjadřuje Host svůj souhlas s těmito VOP.


Hotel:
Besídka Horní nám. 522 , Slavonice. Majitel a provozovatel Ing. Jan Boháč, IČO 10289364, DIČ CZ5603270530

Host:
Při zahájení obchodních vztahů předává Hotelu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Hotelu a Hosta výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č 89/2012 Sb., Občanský zákoník,v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Článek II.

REZERVACE A OBJEDNÁVKA SLUŽEB

Rezervaci pokoje nebo pokojů lze sjednat telefonicky, e-mailem, a přes ostatní partnery, kteří zprostředkovávají ubytování. Objednávku služeb je možno provést přes oficiální webové stránky Hotelu na adrese www.besidka.cz vyplněním on-line rezervačního formuláře.

Rezervace se považuje za platnou a závaznou v případě, že Hotel písemně, nebo mailem potvrdí Hostovi provedenou rezervaci.  

V případě, že Hotel nebo Host nesplní podmínky, které jsou uvedeny v bodu 2., Hotel nemusí ubytování poskytnout.

Hotel si vyhrazuje právo změny podmínek pro rezervace v období zvýšených cen, které jsou uvedeny na oficiální webové stránce v sekci Ceník. V případě rezervace v termínu zvýšených cen Host s těmito podmínkami souhlasí.

Údaje, které jsou uvedeny na potvrzení rezervace jsou závazné pro obě strany, tedy ze strany Hotelu i Hosta.

Článek III.

CENY, STORNOVACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena je uvedena za pokoj dle počtu osob. V ceně ubytování je zahrnuto DPH ve výši 10% a městský poplatek ve výši 15CZK za osobu na noc. Tyto poplatky jsou vyžadovány ze zákona. Ubytovatel nebude účtovat žádné storno poplatky při zrušení objednávky pobytu či nenastoupení pobytu jen z důvodu neodvratitelných událostí (tzv. vyšší moci).

Storno poplatek nebude účtován v případě, že pobyt bude zrušen ze strany ubytovatele.

V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část. Ubytovatel však může, s ohledem na zvlášť závažné důvody, postupovat odlišně od tohoto ustanovení

Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytování ze strany Klienta. Zrušení rezervace lze provést pouze písemnou formou na emailové adrese: besidka@besidka.cz

V případě, že není uvedeno jinak, řídí se storno podmínky následujícími pravidly:

V případě zrušení rezervace si ubytovací zařízení vyhrazuje možnost uplatnit storno podmínky:

50% z ceny pobytu, pokud dojde k jeho zrušení méně než 48 hodin před nástupem na pobyt,

100% z ceny, pokud se host nedostaví.

Pokud host svévolně zruší část pobytu nebo nevyčerpá některou z již uhrazených služeb, nemá nárok na finanční náhradu. V případě zrušení již objednaných služeb si ubytovací zařízení vyhrazuje možnost uplatnit storno podmínky připsáním na vrub účtu hosta za následujících podmínek: 100% z ceny nečerpaných služeb, pokud dojde ke zrušení méně jak 24 hodin před jejich využitím.

Platba bankovním převodem je možná pouze se souhlasem Hotelu.

Ubytování je možné uhradit v hotovosti, akceptujeme měnu CZK a EUR. Nebo také kreditní/platební kartou, kde bude účtována částka v měně CZK, nebo EUR.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Hotel si vyhrazuje právo předběžné předautorizace karty Hosta až do výše celkové částky za ubytování.

Článek IV.

PRÁVA A POVINNOSTI HOSTA

Host má právo užívat rezervovaných prostor a jejich vybavení, stejně tak jako vybavení společných prostor.

Host užívá prostory a vybavení Hotelu s ohledem na běžné opotřebení a případné vzniklé škody, které Host způsobil, je povinen neprodleně uhradit.

Host je povinen veškeré závady a případné nedostatky reklamovat včas, aby mohla být sjednána náprava.

Host je povinen nejpozději v den odjezdu uhradit náklady spojené s využitím služeb Hotelu, včetně doplňkových služeb, nebylo-li dohodnuto jinak.

Host může odstoupit od smlouvy na základě stornovacích podmínek nebo v případě, že Hotel neposkytl Hostovi předem dohodnuté služby odpovídající standardu hotelu.

Článek V.

PRÁVA A POVINNOSTI HOTELU

Hotel je povinen pro Hosta zajistit ubytování na základě předem dohodnutých služeb, které odpovídají standardu Hotelu.

V případě, že Hotel nemůže Hosta ubytovat na základě předem vytvořené a potvrzené rezervace, Hotel má povinnost zajistit pro Hosta adekvátní ubytování v jiném zařízení.

Článek VI.

BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje podléhající režimu zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě.

Článek VII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto podmínky jsou platné od 11.9. 2019 a Hotel si vyhrazuje právo jejich změn a Host je povinen se řídit těmito aktuálními podmínkami. Tyto obchodní podmínky se řídí zákony České republiky.

Hotel shromažďuje osobní údaje Hosta pouze po dobu nezbytně nutnou do ukončení poskytování sjednaných služeb a tyto údaje neposkytuje třetím osobám.

Zásady ochrany osobních údajů

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné. Pokud se rozhodnete nám své osobní údaje neposkytnout, nebude možné uzavřít smlouvu o rezervaci ubytování, resp. smlouvy o ubytování. Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování.

bottom of page